Postkasselov

 

§ 9.

Brevkasseanlæg skal opstilles i etageejendomme med flere afleveringssteder (husstande, erhverv mv.) Ietageejendomme, der er opført ifølge byggetilladelse udstedt før 1. januar 1974, skal der etableres brevkasseanlæg senest 31. december 2009. Når brevkasseanlægget er etableret, leveres forsendelsen til samtlige afleveringssteder i ejendommen til anlægget. Brevkasseanlæg skal opstiles i stueetagen i hver opgang eller ved indgangsdøren og skal omfatte samtlige afleveringssteder i ejendommen.