Klagemuligheder

Skulle der, imod forventning, opstå problemer med en ordre eller lignende, så kontaks os endelig på info@byggecenter.dk. Så kan vi sammen udrede problemet.

Føler du ikke det har været muligt sammen at løse dit problem, og har du behov for at klage yderligere, så kan du klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen:

Center for Klageløsning
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
mail: cfk@kfst.dk

Er du borger i et andet EU-land end Danmark bør du klage igennem den europæiske klageportal:

Online Dispute Resolution