Affald og genbrug

Hvis du ønsker at bygge ellerrenovere mere miljøvenligt, så er et væsentlig parameter reduktion af affald. I affald indgår alt fra den emballage, som dine materialer leveres i, til det du tager ned i forbindelse med renovering, og det du skærer fra af træ, fibergips mm i forbindelse med selve renoveringen/byggeriet.

For langt de fleste meste materialer kan genanvendes i en eller anden form forudsat, at du sorterer og skiller dig af med det på den mest hensigtsmæssige måde.

Vi anbefaler, at du sorterer ud i fraktioner, der indgår i de kommunale genbrugsordninger, så mindst muligt indgår i restprodukter, dvs småt brændbart.

Der bruges enorme mængder energi til at producere bla. stenuld og glasuld, beton og cement, så det er en kæmpe gevinst for klimaet, når disse materialer genanvendes.

Har du store mængder genanvendelige materialer, er der en række genanvendelsesvirksomheder, der tilbyder at afhente og betale for de enkelte fraktioner. Fx er plast, tørt pap og aluminium i høj kurs, fordi genanvendelsesmulighederne er store.

 

Genanvend gennem XL-BYG Knud Larsen Byggecenter

XL-BYG Knud Larsen Byggecenter tager træpaller og strøer retur fra vores leveringer.

Disse bliver genanvendt, så det gode træ ikke går til spilde.

 

Brugte døre, vinduer og tagplader

Hvis du har en større mængde af fx døre, vinduer eller tagplader, så er der ofte gode alternative muligheder for at skille sig af med disse materialer på hensigtsmæssig og bæredygtig måde.