Bidrag til FNs Verdensmål

FN´s verdensmål


Hos XL-BYG Knud Larsen Byggecenter arbejder vi aktivt med at bidrage til FNs Verdensmål. Vi har udpeget i alt fem mål, hvor vi kan bidrage og gøre en forskel.

 

Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Når vi anvender bæredygtige byggematerialer og bygger bæredygtigt, understøtter vi ansvarligt forbrug og produktion gennem vores produktvalg og gennem vores tilgang til selve byggeriet.

Hos XL-BYG Knud Larsen Byggecenter vil vi derfor løbende udvide vores sortiment af bæredygtige byggematerialer og gøre det nemt for vores kunder at foretage et mere bæredygtigt valg. Vi genanvender de paller og strøer, vores kunder leverer retur, så vi sikrer, at gode materialer ikke går til spilde.

 

Mål 13: Klimaindsats

Det er afgørende, at alle bidrager til, at den globale opvarmning stoppes gennem en aktiv indsats for påvirkningen af vores klima.

Hos XL-BYG Knud Larsen Byggecenter har vi fokus på vores energiforbrug. Inden udgangen af 2023 har vi udskiftet alle vores gaffeltrucks fra gas og diesel trucks til eltrucks.

I takt med at udbuddet af lastbiler på grønne drivmidler øges, vil vi udskifte disse til et grønt alternativ, så vores kunder kan få leveret bæredygtige byggematerialer på en klimavenlig måde.

I vores kontorer, lagre og butikker anvender vi LED-pærer, så vi på den måde reducerer forbruget af strøm.

 

Mål 10: Mindre ulighed

Vi skal skabe mindre økonomisk ulighed for alle samfundsgrupper og dermed understøtte fremgang for alle.

Hos XL-BYG Knud Larsen Byggecenter har vi ansat personale med fysiske og mentale funktionsnedsættelser, så disse grupper også er inkluderet på det danske arbejdsmarked og får mulighed for at oppebære en rimelig indkomst.

 

Mål 15: Livet på land

Vi skal alle understøtte, at vi både i Danmark og internationalt opretholder en sund skovvækst og mangfoldighed inden for fauna og flora.

Hos XL-BYG Knud Larsen Byggecenter sikrer vi, at vi løbende udbygger vores sortiment af certificerede produkter, så vores kunder kan tage et bæredygtigt valg, der medvirker til, at der er tilgængelige ressourcer og sund biodiversitet til vores efterkommere.

Mål 7: Bæredygtig energi

Der er globalt fokus på at øge andelen af vedvarende energi til overkommelig økonomi.

Hos XL-BYG Knud Larsen Byggecenter forventer vi at have solceller på vores tage i 2023, som leverer de mængder strøm, vi har behov for til vores el-trucks, og eventuelt overskydende grøn strøm vil vi sende ud i elnettet til gavn for andre forbrugere.