Træ- og betegnelsesbeskrivelser

 

Trykimprægneret

NTR A: Træ i jord og ferskvand

Træstolper til carporte, hegn og ligende der nedgraves i jord, og til f.eks. bådebroer i ferskvandssøer, bør altid være trykimprægneret til NTR-klasse A. Tilsvarende gælder for brædder i jordkontakt, samt gangbrædder på trapper, broer, kajanlæg, badebroer og tilsvarende, hvor der er behov for sikkerhed mod sammenbrud.

NTR AB: Træ uden jordkontakt

Beklædningsbrædder til træfacader, gavlbeklædninger, sternbrædder, hegn, terressebrædder og ligende bør altid være trykimprægneret til NTR klasse AB. Tilsvarende gælder for planker til f.eks. underlag for hegnsbeklædninger og fugtudsatte remme på fundamenter.

NTR GRAN: Gran til hegn og facader

Grantræ er vanskeligt at imprægnerer. Træ der højst er 25mm tykt, kan dog trykimprægneres forsvarligt i henhold til NTR klasse GRAN. Til hegn, facadebeklædninger og lignende uden jordkontakt er det en god grunding mod råd og svamp før en overfladebehandling med træbeskyttelse eller maling.

NTR M: Træ i salt havvand

Træpæle, bolværker og tilsvarende i stadig kontakt med salt havvand bør altid være trykimprægneret til NTR-klasse M for at beskytte træet mod blandt andet pælekrebs og pæleorm.

 

Ubehandlet træ

Udskud

Forskallingsbrædder, bumkanter samt store knaster må forkomme

Kvinta

Sorteringen er den næstbedste sorteringsklasse, men antal knaster må forkomme i større antal og størrelser end i U/S

U/S

Pæneste sortering, benyttes oftes til konstruktioner hvor brædder skal være synlige samt listefremstilling

 

Betegnelser

T1 lægte

Godkendte T1 lægter er specielsorteret til tagkontruktioner, er ikke sorteret på udseende.

Tømmer

Savskåret træ sorteret til konstruktionstræ, er ikke sortret på udseende

Rupløjet

Brædder høvlet på en side  og der er kørt fer og not på langkanter, benyttes oftes til tagbrædder og gangbroer.

TGV

Beklædningsbrædt med fer/not som er beregnet til vandret beklædning (Vinklet grøft mellem brædderne)

TGU

Beklædningsbrædt med fer og not, som er beregnet til lodret beklædning (lige grøft mellem brædderne)

FM

Betyder færdigmål og angiver det færdige mål på produkter der er angivet med bruttomål


Læs om træ´s naturlige patinering her!