Isover

 

ISOVER udvikler og producerer isoleringsløsninger baseret på glasuld. ISOVERs danske fabrik ligger i Vamdrup og er blandt de førende glasuldsfabrikker i verden, når det kommer til moderne isolering.

ISOVER glasuld er en bæredygtig isoleringsløsning, der lever op til strenge miljø- og sundhedsmæssige krav. ISOVER formstykker består af 95 % glas - heraf op til 80 % genbrugsglas fra blandt andet vinduer og flasker. Glasuld er et oplagt isoleringsmateriale i bygninger, da det har en god isoleringsevne og klassificeres som ubrændbart (mærket med bedste brandklasse A1).

Download Brochuren "Isover Formstykker" her!

ISOVER formstykker anvendes til isolering af bygninger i mur- og loftkonstruktioner samt ved visse dækkonstruktioner i etagebyggeri. ISOVER formstykker er praktiske at håndtere, fås i forskellige størrelser og er lette at skære til. Formstykkerne er fremstillet i størrelser, der passer til de mest almindelige spærafstande, derved skal du bruge mindre tid på at skære til og samtidig undgår du unødvendigt spild af materiale. Skal du skære formstykkerne til, anbefales det, at du bruger en bredbladet kniv eller en isoleringskniv.

ISOVER formstykker med forbedret isoleringsevne

Hos Byggecenter.dk forhandles ISOVER glasuldsisolering med lambda-værdi 37, som er den traditionelle type isolenring. Herudover forhandles også ISOVER 34 og ISOVER 32, som har en forbedret isoleringsevne. Den forbedrede isoleringsevne betyder, at formstykkerne er tyndere og kan derfor indgå i smallere konstruktioner. Det er en fordel, da der derved kan spares penge på materialeforbrug til selve konstruktionen og nettoindendørsarealet indskrænkes mindst muligt.

Lambda-værdien angiver isoleringens evne til at lede varme og er en måde at standardisere værdien for, hvor meget varme, der slipper igennem materialet. Eller sagt på en anden måde, er det også et udtryk for materialets isoleringsevne. Jo lavere lambda-værdien er, jo bedre isolerer det. ISOVER 32 og 34 har altså en lambda-værdi på hhv. 0,032 og 0,034 W/mK, som er i den lave ende af skalaen.

Skal du efterisolere din bolig har ISOVER lavet en beregner, hvorved du kan udregne, hvor mange penge, du kan spare på din årlige varmeregning. Som en bonus får du også at vide, hvor stor en CO2-udledning, du sparer miljøet for om året. Gå til Spareberegneren her.

Bæredygtig isolering og godt indeklima

ISOVER er en del af Saint Gobain, der er førende indenfor produktion af byggematerialer. Bæredygtighed og indeklima står højt på virksomhedens dagsorden, og derfor er der stort fokus på, at de byggematerialer, der produceres, herunder ISOVER glasuldsisolering, lever op til strenge krav. Det glasuld, der benyttes til at fremstille ISOVERs formstykker, består af op til 80 % genanvendt glas. ISOVER har sammen med partnere etableret et system for genanvendelse af gamle vinduer, så vinduesglasset afhentes, sorteres og indgår i produktionen af nyt glasuld i stedet for at ende på forbrændingen. Denne proces sparer miljøet for både CO2-udledning og brug af unødige naturressourcer. Faktisk bliver ét vindue helt konkret til 5 m2 glasuld. Ligeledes kan ISOVER glasuldsisolering genanvendes og bør sorteres som Mineraluld. Sørg for at glasulden er fri for rester af andre materialer fra bl.a. gipsvægge og puds.

ISOVER formstykker er registreret i Ecolabels database over byggematerialer, der kan indgå i Svanemærkede byggerier. Byggematerialer, der er optaget i dette register, tilgodeser både miljø og menneskers helbred. Dette omfatter lavere CO2-udledning i hele produktets livscyklus, samt strenge krav til isoleringens indhold af miljø- og sundhedsskadelige stoffer. Dette sikres gennem kontrol af uvildig tredjepart. Ved at benytte denne type isolering er du med til at fremtidssikre dit byggeri. Yderligere er ISOVER formstykker kvalitetssikret og certificeret med Eurofins Gold og EUCEB, der ligeledes er garant for at ISOVER isolering lever op til helbredsmæssige såvel som miljømæssige krav.