Nordisk NHL 5 hydr. kalkmørtel 0-4mm 25kg

Download mere info

1976204.pdf

Nordisk NHL 5 hydr. kalkmørtel 0-4mm 25kg

DKK 165,00 stk.
84 stk. på fjernlager

KKH 20/80/475

HL5 mørtel 0-4mm 1:2 er en fabriksfremstillet, hydraulisk mørtel, der kun skal tilsættes vand før brug. Indeholder hydraulisk
kalk og 0-4mm ovntørret kvartssand. Mørtlen er pumpbar og
velegnet som sprøjtepuds. Mørtlen kan desuden indfarves med
St. Astier tonemix.

Anvendelsesområde
Renovering:
NHL5 mørtel 0-4mm 1:2 anvendes til reparationsarbejde på ældre
ejendomme, der oprindeligt er muret/pudset i en hydraulisk kalkmørtel. Velegnet bl.a. til restaurering af kirker, herregårde, fæstningsværker og fredede bygninger.
Nybyggeri:
NHL5 mørtel 0-4 mm 1:2 er velegnet til opmuring af tegl- og
natursten, lægning af rygnings- og gratsten, samt tagsten på
murværk og kamme. Som læggemørtel til ind- og udvendige
tegl og naturstensgulve. Til sokkelpuds, opmuring af skorstene,
murkamme og takker, trækning af gesimser samt pudseopgaver
på facader i aggressivt / belastet miljø.
NHL5 mørtel 0-4mm 1:2 kan anvendes som muremørtel til
opmuring af teglsten, kalksandsten og letbetonblokke.

DB-nummer: 1976204
Varenummer: 004

+ -

Download mere info

1976204.pdf