Bæredygtige Byggematerialer

 

At noget er bæredygtigt, vil sige at der stilles krav til, hvilke råvarer det laves af, samt hvordan det kan genanvendes og nedbrydes igen når det bliver smidt ud.
Der eksisterer i dag flere definitioner af bæredygtighed, men fælles for dem alle er, at de dækker over vores forbrug af forskellige ressourcer på jorden. FN definerer bæredygtighed som en levemåde og samfundsstruktur, som ikke sker på bekostning af fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov. Med andre ord dækker bæredygtighed over, at man ikke udtømmer begrænsede ressourcer og materialer, sådan at vores børn og børnebørn ikke kan få adgang til de samme ting i deres levetid. Disse begrænsede ressourcer dækker blandt andet over rent drikkevand, regnskov, dyrearter og fødekæder, fossile brændstoffer og mange andre ting.

Vi har her på siden forsøgt at samle alle de byggematerialer, som lever op til de krav som stilles til bæredygtighed.